Bundelen hun krachten

Samen zoeken ze bij het ontwerpen bewust naar sobere, eenvoudige ruimtes met een hoge belevingswaarde, die evenwicht en rust brengen. Ze verkiezen duurzame en eerlijke materialen die door hun eigenheid de nodige kleur en warmte geven aan het project. Ze dagen zichzelf en de opdrachtgever telkens opnieuw uit om na te denken over zijn wensen en deze binnen de context te onderzoeken.

Niets ligt vast. Veel is mogelijk. Op alle schaalniveaus.

David Adam

Atelier adam

+32 (0) 486522691

david@atelieradam.be

www.atelieradam.be

Nele Wenes

Architect

+32 (0) 486577187

info@nelewenes.be

www.nelewenes.be

Zin om samen te werken?